Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo pro volební období 2022 - 2026

  • Kateřina Tichá - starostka, +420 777 635 730
  • Ing. Petr Vopršal - místostarosta, +420 603 191 053
  • Ing. Ladislav Pešek - člen
  • Bohumil Prášil - člen
  • Josef Dolejš - člen
  • Michaela Prejzková - člen
  • Jitka Stibůrková - člen

Finanční výbor

Josef Dolejš

Kontrolní výbor

Michaela Prejzková

Kulturní komise

Jitka Stibůrková