Poplatky

Všichni majitelé objektů jsou povinni platit dle zákona daňového řádu č. 280/2009 Obecnímu úřadu poplatky za odvoz odpadu a poplatek ze psů.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Vážení občané, rekreanti, vlastníci nemovitých věcí, upozorňujeme tímto, že od 1.1.2024 dochází k úpravě výše poplatků za odkládání komunálního odpadu. 

Ceny jsou stanoveny následovně (viz. tabulka).

tabulka poplatků za svoz komunálního odpadu

Známky 2024, výměna nádob na směsný odpad, pytle TS Benešov

Známky  na popelnice pro rok 2024 budou k dispozici na OÚ Krňany od 5.2.2024.

V případě zájmu o výměnu velikosti nádoby na směsný odpad, nahlaste tento požadavek nejprve na OÚ Krňany. Nádoby budou k vyzvednutí od 5.2.2024 ve sběrném dvoře Krňany. Výměna bude možná pouze za vymyté nádoby! Provozní doba sběrného dvora: PO 14:00-17:00 hod a SO 9:00-13:00 hod.

V případě, že nemůžete nádobu sami vyměnit, kontaktujte nás na tel: 603 191 053, 777 635 730. Pytle TS Benešov jsou k vyzvednutí na OÚ a ve sběrném dvoře.

Děkujeme za spolupráci!

Úhrada za komunální odpad  

  1. platební portál - Poplatky za komunální odpad
  2. osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách: Po + St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
  3. bezhotovostně na bankovní účet obce 10423111, banka 0100, konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol uveďte:

1) pro objekty s ev.č. v k.ú. Krňany: 10 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 10123, kde 123 je č.ev. objektu)

2) pro objekty s ev.č. v k.ú. Teletín:  20 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 20456, kde 456 je č.ev. objektu)

3) pro objekty s ev.č. v k.ú. Třebsín: 30 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 30789, kde 789 je č.ev. objektu) 

4) pro objekty s p.č. v k.ú. Krňany: 1 + číslo popisného objektu (např. 1123, kde 123 je č.p. objektu)

5) pro objekty s p.č. v k.ú. Teletín:  2 + číslo popisného objektu (např. 2456, kde 456 je č.p. objektu)

6) pro objekty s p.č. v k.ú. Třebsín: 3 + číslo popisného objektu (např. 3789, kde 789 je č.p. objektu)

Datum splatnosti poplatku je 28.2. kalenářního roku !!!

Přihlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Soubor PDF Typ: PDF dokument, Velikost: 150.42 kB

Soubor DOCX Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.42 kB

Poplatek za psa

  • staršího tří měsíců na 1 kalendářní rok - 100,- Kč/ 1pes
  • za druhého a dalšího psa - 100,- Kč
  • psí známka 25,- Kč

Úhrada za psa

  1. platební portál - Poplatky za psa
  2. osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách: Po + St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Datum splatnosti poplatku je 31.3. kalenářního roku !!!

Přihlášení psa do evidence

Soubor PDF Typ: PDF dokument, Velikost: 165.4 kB

Soubor DOCX Typ: DOCX dokument, Velikost: 15.88 kB