Tradice pěstování jahod

První velkoplodé jahody pochází z Krňan, obce Teletína, ze statku Rudolfa Strimpla na Chlistově. V roce 2011 uplynulo 115 let od založení jahodářské tradice v Čechách (1896 - 2011). Výročí jsme si připomněli 30. dubna 2011 u pamětní desky na původním statku Rudolfa Strimpla, kde historie Jahod v Čechách začala.

Historie

Pěstování jahod má v obci Krňany velkou tradici a můžeme tvrdit, že ji nadnárodně proslavilo, o čemž však v dnešní době málokdo ví. Vše začalo tím, že správce z dvora na Chlistově v Teletíně, pan Rudolfa Strimpla (nar. 9. 5. 1859, zemřel 15. 3. 1920) začal od roku 1896 zkoušet a šlechtit sadbu polních jahod, kterou si nechal po svých zkušenostech z cest posílat od přátel z USA. Jahody byly posléze mimo jiné určené pro zásobování zámku Konopiště, kde tehdy žil následník trůnu František Ferdinand d’Este. Pěstování jahod se zde velmi rychle ujalo a prodej do Prahy na přelomu 19. století  a zejména po roce 1918 přinesl značné příjmy zdejším obyvatelům. Ti sadbu postupně rozšířili a provozovali ve velkém až do druhé světové války. Pěstování jahod pak bylo násilně přerušeno vytvořením cvičiště SS, kdy okolní region včetně obcí Krňany, Teletín, Chlistov byl vystěhován. Krajina a obzvlášť zdejší půda byla značně znehodnocena okupanty. Na mnoha místech přesto došlo po skončení 2. světové války k obnovení pěstební činnosti.

O tom, že podmínky pro pěstování jahod jsou zde na některých pozemcích ideální, svědčí fakt, že na 1. mezinárodní výstavě ovoce a zeleniny socialistických států v Erfurtu v roce 1962 byl vzorek jahod z plantáže na Komáru tehdejšího JZD Krňany oceněn zlatou medailí. Plody byly, kvůli zachování v čerstvém a nepoškozeném stavu, transportovány vrtulníkem na pražské letiště a odtud letecky do Erfurtu. V pozdější době postupně pěstování jahod ve velkém upadalo.

Skutečností však zůstává, že na Chlistově byly od devadesátých let 19. století pěstovány velkoplodé jahody jako první na území bývalého Československa a region Krňany, Teletín – Chlistov je proto i v odborných publikacích uváděn jako kolébka pěstování jahod v Čechách. www.mezirekami.cz 

Informace: V. Šmerák, mob. 6031 966 678, v.smerak@seznam.cz