Turistika a okolí obce

Posázavská stezka se nachází podél dolního toku řeky Sázavy. Tato turistická stezka leží mezi Pikovicemi přes území Třebsína k Žampachu - obec Kamenný Přívoz. Stezka je někde vytesána ve skále nebo vybudována z kamenného zdiva. Posázavská stezka je dlouhá 68 km a byla vybudována Klubem čsl. turistů v Praze v letech 1919-1924. Stezku navrhl Josef Kliment (1858–1938), učitel z Prahy a dlouholetý pracovník klubu turistů. Hlavní část stezky je červeně značena jako pěší turistická trasa č. 0001.

Vyhlídka se vypíná kousek pod vrcholem kopce Kletecko (371 m n. m.) a vyhlídková plošinka byla vystavěna v roce 1974 k 150. výročí narození Bedřicha Smetany. Jméno po skladateli dostala proto, že sem rád chodíval a právě zde, uchvácen krásou výhledu do krajiny, komponoval druhou část své symfonické básně Má vlast, tedy Vltavu.

Někteří místní ale říkají, že tato historka není pravdivá a že na souhru dat přišli náhodou, až dodatečně. Při kochání se z vyhlídky je ale snadné jí uvěřit. Z vyhlídky totiž Smetana obdivoval tehdy existující Svatojánské proudy, které padly za oběť stavbě Štěchovické přehrady. Lesk její hladiny zahlédnete v dálce

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/udoli-vltavy-jako-na-dlani-smetanova-vyhlidka-u-legendarni-ztracenky-12c-/ig_zkusenosti.aspx?c=A120212_221048_ig_zkusenosti_skr


Vyhlídka se vypíná kousek pod vrcholem kopce Kletecko (371 m n. m.) a vyhlídková plošinka byla vystavěna v roce 1974 k 150. výročí narození Bedřicha Smetany. Jméno po skladateli dostala proto, že sem rád chodíval a právě zde, uchvácen krásou výhledu do krajiny, komponoval druhou část své symfonické básně Má vlast, tedy Vltavu.

Někteří místní ale říkají, že tato historka není pravdivá a že na souhru dat přišli náhodou, až dodatečně. Při kochání se z vyhlídky je ale snadné jí uvěřit. Z vyhlídky totiž Smetana obdivoval tehdy existující Svatojánské proudy, které padly za oběť stavbě Štěchovické přehrady. Lesk její hladiny zahlédnete v dálce

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/udoli-vltavy-jako-na-dlani-smetanova-vyhlidka-u-legendarni-ztracenky-12c-/ig_zkusenosti.aspx?c=A120212_221048_ig_zkusenosti_skr


Vyhlídka se vypíná kousek pod vrcholem kopce Kletecko (371 m n. m.) a vyhlídková plošinka byla vystavěna v roce 1974 k 150. výročí narození Bedřicha Smetany. Jméno po skladateli dostala proto, že sem rád chodíval a právě zde, uchvácen krásou výhledu do krajiny, komponoval druhou část své symfonické básně Má vlast, tedy Vltavu.

Někteří místní ale říkají, že tato historka není pravdivá a že na souhru dat přišli náhodou, až dodatečně. Při kochání se z vyhlídky je ale snadné jí uvěřit. Z vyhlídky totiž Smetana obdivoval tehdy existující Svatojánské proudy, které padly za oběť stavbě Štěchovické přehrady. Lesk její hladiny zahlédnete v dálce

Zdroj: https://cestovani.idnes.cz/udoli-vltavy-jako-na-dlani-smetanova-vyhlidka-u-legendarni-ztracenky-12c-/ig_zkusenosti.aspx?c=A120212_221048_ig_zkusenosti_skr

Smetanova vyhlídka se nalézá u vrcholu kopce Kletecko (371 m) nad přehradní nádrží Štěchovice u obce Třebsín a osady V Zahrádkách. Byla vybudována ke 150. výročí narození Bedřicha Smetany a tvoří ji vybetonovaný blok se zábradlím vysoko nad hladinou Vltavy.
Turistickou známku lze zakoupit v restauraci U Novotných, Třebsín 10, 257 44 Krňany.
Naučná stezka Svatojánské proudy vede romantickým hlubokým skalnatým údolím řeky Vltavy, úsekem bývalých Svatojánských proudů, nyní zatopených Štěchovickou přehradní nádrží. Největší popularitu zažila stezka v meziválečném období, kdy na březích Vltavy vznikaly první trampské osady.