POMOC UKRAJINĚ

Přehled informací, které se týkají řešení migrační vlny způsobené vpádem Ruské federace na území Ukrajiny -  ubytování a řešení kompenzací, zadávání pracovních nabídek:

 

Komerční ubytovatelé:

 

Poskytovatelé ubytování musí být zaneseni do databáze HUMPO. Registrace nabízených ubytovacích kapacit je podmínkou pro to, aby mohla být uzavřena smlouva mezi krajem a poskytovatelem (ubytovacím zařízením), a tím tak umožněno vyplacení stanoveného příspěvku (tedy vládou schválených maximálně 250 korun za osobu a noc) za poskytnuté ubytování.

 

Pokud již tedy ubytovatelé poskytují své kapacity a nejsou v HUMPO, mohou se registrovat pomocí tohoto formuláře:

https://www.survio.com/survey/d/V8F4D8T9O3F5U2N3K

 

V případě, že dosud komerční ubytovatelé (hotely, ubytovny atd.), kteří mají zájem nabídnout uprchlíkům další kapacity pro ubytování, nebo mají volné kapacity a dosud se nezaregistrovali prostřednictvím Krajských asistenčních center, mohou tak učinit prostřednictvím odkazu zde nebo zaslat nabídku s kontaktními údaji na: pomocukrajine@kr-s.cz či kacpu@sck.izscr.cz.

 

Nově platí, že se do databáze nebudou zpětně zanášet všechny ubytované osoby, ubytovatelé dodají čestné prohlášení a kopie ubytovacích knih, aby bylo možné zdokladovat vše potřebné pro vyplacení příspěvku. Od platnosti smlouvy pak je nutné v systému mít zanesené aktuální údaje o počtech a identitě ubytovaných.

 

Pro ubytovatele je nově na kraji spuštěna  informační linka, která slouží výhradně pro problematiku kompenzačních plateb za ubytování uprchlíků.

 

Funguje každý všední den od 8:00 do 15:00 na čísle:  800 710 710

 

 

Soukromí ubytovatelé:

 

Příspěvek za ubytování uprchlíků u soukromých ubytovatelů, neboli u občanů ve volných pokojích, bytech či domech, bude zpracovávat Úřad práce.

Podle informací z MPSV by k 11. dubnu, od kdy začne vyplácení těchto příspěvků, měla být k tomuto účelu spuštěna jednoduchá aplikace.

 

 

Zadávání pracovních nabídek a ubytování:

 

Ve spolupráci s Krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Příbrami, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy a společnostmi Nelisa a Grason je spuštěn  informační portál, kde mohou zcela zdarma zaměstnavatelé inzerovat své nabídky práce společně i s nabídkou ubytování, které jsou zaměstnancům schopni nabídnout (či jim třeba pomoci s jeho hledáním, například zaplacením kauce apod.). Portál www.nasharobota.cz je nyní primárně spuštěn pro zaměstnavatele, aby mohli zadávat nabídky.

 

 

Mgr. Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje


Zborovská 11, 150 21 Praha 5

tel: 257 280 227 e-mail: hejtmanka@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

 
Zpravodaj_pro_obce_3.pdf (2483312)
ukrajina_letak14.pdf (86759)
ukrajina_letak14_UA.pdf (96755)
letak_prac_WEB.pdf (164431)
 
 
Krajské asistenční centra pomoci Ukrajině:
Kutná Hora:
Kongresové centrum Galerie Středočeského kraje (GASK) na adrese: Kremnická 239/7
Mladá Boleslav:
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, 17.listopadu 1325, na adrese: 17.listopadu 1325
 
Praha:
Kongresovém centru Praha,5. května 1640/65, 140 00 Praha 4-Nusle
Všechna centra jsou prozatím v provozu 24 hodin denně. Všechna centra poskytují pomoc s registrací, ubytováním, zdravotním pojištěním, psychologickou a lékařskou pomoc, pomoc s vyřízením pracovního povolení. 
 
 
ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo zdravotnictví zřídilo bezplatnou linku pro pomoc ukrajinským občanům se zdravotní péčí:
1221 (VOLBA 8)
 
Středočeský kraj rozhodl, že ve všech krajských nemocnicích budou mít akutní a bezodkladnou péči ukrajinští občané zdarma i bez účasti na veřejném pojištění. 
 
Jedná se o nemocnice: Kladno, Mladá Boleslav, Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín.
 
Zároveň se zapojili praktiční lékaři, kteří rovněž budou poskytovat péči zdarma. Informace jsou dostupné na:
https://lekariproukrajinu.cz/
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace pro občany Ukrajiny

Informace UA - oranžový stupeň (CZ) (1).pdf 
Informace UA - oranžový stupeň (UA).pdf 
Informace UA - zelený stupeň (UA).pdf 
Informace UA - zelený stupeň (CZ).pdf (