Složení zastupitelstva obce

 

FUNKCE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KONTAKT
STAROSTA
Josef Hušbauer
+420 724 188 065
MÍSTOSTAROSTA
Ladislav Pešek
+420 608 307 275
FINANČNÍ VÝBOR
Josef Dolejš
 
KONTROLNÍ VÝBOR
Bc. Vratislav Dolejš
 
ZASTUPITEL
Kateřina Tichá
Alena Drábková
Eva Fulínová
 

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce

Zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v době úředních hodinách