Složení zastupitelstva obce

 

FUNKCE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KONTAKT
 
STAROSTKA
 
Kateřina Tichá 
 
+420 777 635 730
MÍSTOSTAROSTA
Ing. Petr Vopršal
 
+420 603 191 053
FINANČNÍ VÝBOR
Josef Dolejš
 
KONTROLNÍ VÝBOR
Michaela Prejzková
 
KULTURNÍ KOMISE          
Jitka Stibůrková
 
ZASTUPITEL
Ing. Ladislav Pešek
Bohumil Prášil 
 
 

 

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce

Zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v době úředních hodin