Složení zastupitelstva obce

 

FUNKCE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KONTAKT
MÍSTOSTARO
STKA
Kateřina Tichá 


+420 777 635 730
 +420 724 188 065


FINANČNÍ VÝBOR
Josef Dolejš
 
KONTROLNÍ VÝBOR
František Přeučil
 
ZASTUPITEL
Alena Drábková
Jitka Stibůrková
MVDr. Radek Svoboda
 

 

 

Zápisy a usnesení zastupitelstva obce

Zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v době úředních hodin
  Po