Studie proveditelnosti 

 
12/2020  - Krňany - zásobení pitnou vodou - finální verze 
 
 
06/2019 Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti - Krňany - zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod