NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN                    


30.3.2020
 
Dne 9.3.2020 usnesením č. 3/2020 bylo schváleno vydání územního plánu Krňany formou opatření obecné povahy. 
1.01. TEXT ZÁKLADNÍ ÚDAJE A OBSAH ÚP_1.pdf (452025)
1.02. TEXT VÝROK ÚP_1.pdf (900405)
2.01. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_1.pdf (14548195)
2.02. HLAVNÍ VÝKRES_1.pdf (13651369)
2.03. VÝKRES VPSO_1.pdf (14523691)
2.04. KONCEPCE VI - DOPRAVA_1.pdf (15184825)
2.05.1. KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU_1.pdf (14509766)
2.05.2. KONCEPCE VI - KANALIZACE_1.pdf (16090459)
2.05.4. KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ_1.pdf (14732568)
2.05.5. KONCEPCE VI - TELEKOMUNIKACE, SPOJE_1.pdf (14440717)
2.06. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES_1.pdf (16102485)
3.01. TEXT ODŮVODNĚNÍ_1.pdf (2020515)
4.01. KOORDINAČNÍ VÝKRES_1.pdf (14355492)
4.02. ŠIRŠÍ VZTAHY_1.pdf (32820618)
4.03. VÝKRES ZÁBORŮ ZPF a PUPFL_1.pdf (13505553)
5.01. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL TŘEBSÍN_1.pdf (42410)
5.02. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL KRŇANY_1.pdf (40271)
5.03. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL TELETÍN_1.pdf (36842)
6. VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNY ÚP K DATU 06 2015_1.pdf (550290)
7. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ § 50 SZ_1.pdf (13599345)
8. VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ § 53 SZ_1.pdf (1126391)
 
 
 
 
 

 

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

23.4.2018

 
 
 
 
 

 

13.2.2018

Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Krňany.

 

 

12.2.2018

4.8.2015
Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Krňany a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Ke stažení zde: Oznámení společného jednání o návrhu ÚP obce Krňany.pdf (361081)

 

4.8.2015

01. TEXT VVURÚ KRŇANY (SEA, NATURA) 20.7.2015.pdf (459774)

01. TEXT-ODŮV. ÚP KRŇANY NÁVRH 11.06.15.pdf (1469277)

02. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF a PUPFL 06.2015.pdf (137693)

2_01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf (843185)

2_02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (3198616)

2_03 VÝKRES VPSO.pdf (758135)

2_04 KONCEPCE VI - DOPRAVA.pdf (1289984)

2_05_1 KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU.pdf (756114)

2_05_2 KONCEPCE VI - KANALIZACE.pdf (2040715)

2_05_4 KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ.pdf (930088)

2_05_5 KONCEPCE VI - TELEKOMUNIKACE, SPOJE.pdf (700127

2_06 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES.pdf (2101814)

4_01 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (4054829)

4_02 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf (2004344)

4_03 VÝKRES ZÁBORŮ ZPF a PUPFL.pdf (2438414)

4_04 PLOCHY NAVRHOVANÉ K ZÁSTAVBĚ PŘED ZHOTOVENÍM NOVÉHO ÚP NA PODKLADU HLAV. VÝKRESU.pdf (2019258)

02. EVL DOLNÍ SÁZAVA.pdf (573925)

03. EVL DOLNÍ SÁZAVA ROZSAH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ.pdf (8,9 MB)

04. EVL DOLNÍ SÁZAVA - VÝŘEZ Z VÝKRESU KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.pdf (4116728)

07. OSVĚDČENÍ WILLY HÁNA.pdf (244501)


 

16.1.2014 

Na zasedání zastupitelstva dne 30.12.2013 bylo odsouhlaseno "Zadání územního plánu" 

 

11.9.2013

Obec Krňany zveřejňuje Návrh zadání územního plánu

Veškeré dotazy a připomínky lze uplatnit do 11.10.2013.

Návrh zadání nového ÚP k nahlédnutí zde:

01 NÁVRH ZADÁNÍ KRŇANY 28.08.2013.pdf (173676)

Vyhláška o projednávání zadání ÚP Krňany k nahlednutí zde:

03-VYHLÁŠKA-O-PROJEDNÁVÁNÍ-ZADÁNÍ-ÚP-KRŇANY-28.08.2013.docx (23191)

Návrh zadání nového ÚP je rovněž k nahlédnutí na OÚ Krňany v úřední dny tj. Po a St. 8 - 17hod.

.

Územní plán obce Krňany

Obec Krňany vyhlašuje ve smyslu § 12 odst. 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá k podání nabídky na  službu s názvem:

 

Veřejná zakázka - “Zhotovení územního plánu obce  Krňany“

 

Přiložená dokumentace ke stažení ZDE „ Výzva"
 „Zadání územního plánu Krňany“ - ZADÁNÍ-KRŇANY-07.11.2013-PO-PROJEDNÁNÍ-DLE-§-47-SZ.docx (82759)