UPOZORNĚNÍ !!!

 Územní plán obce Krňany

12.2.2018
Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Krňany.
 
4.8.2015
Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu obce Krňany a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Ke stažení zde: Oznámení společného jednání o návrhu ÚP obce Krňany.pdf (361081)

 

ÚZEMNÍ PLÁN

23.4.2018

 
 
 
 
 

12.2.2018

4.8.2015

01. TEXT VVURÚ KRŇANY (SEA, NATURA) 20.7.2015.pdf (459774)

01. TEXT-ODŮV. ÚP KRŇANY NÁVRH 11.06.15.pdf (1469277)

02. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF a PUPFL 06.2015.pdf (137693)

2_01 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ.pdf (843185)

2_02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (3198616)

2_03 VÝKRES VPSO.pdf (758135)

2_04 KONCEPCE VI - DOPRAVA.pdf (1289984)

2_05_1 KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU.pdf (756114)

2_05_2 KONCEPCE VI - KANALIZACE.pdf (2040715)

2_05_4 KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ.pdf (930088)

2_05_5 KONCEPCE VI - TELEKOMUNIKACE, SPOJE.pdf (700127

2_06 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES.pdf (2101814)

4_01 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (4054829)

4_02 ŠIRŠÍ VZTAHY.pdf (2004344)

4_03 VÝKRES ZÁBORŮ ZPF a PUPFL.pdf (2438414)

4_04 PLOCHY NAVRHOVANÉ K ZÁSTAVBĚ PŘED ZHOTOVENÍM NOVÉHO ÚP NA PODKLADU HLAV. VÝKRESU.pdf (2019258)

02. EVL DOLNÍ SÁZAVA.pdf (573925)

03. EVL DOLNÍ SÁZAVA ROZSAH V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ.pdf (8,9 MB)

04. EVL DOLNÍ SÁZAVA - VÝŘEZ Z VÝKRESU KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY.pdf (4116728)

07. OSVĚDČENÍ WILLY HÁNA.pdf (244501)


 

16.1.2014 

Zadání územního plánu - SCHVÁLENO na zasedání zastupitelstva dne 30.12.2013.

 

11.9.2013

Obec Krňany zveřejňuje Návrh zadání územního plánu

Veškeré dotazy a připomínky lze uplatnit do 11.10.2013.

Návrh zadání nového ÚP k nahlédnutí zde:

01 NÁVRH ZADÁNÍ KRŇANY 28.08.2013.pdf (173676)

Vyhláška o projednávání zadání ÚP Krňany k nahlednutí zde:

03-VYHLÁŠKA-O-PROJEDNÁVÁNÍ-ZADÁNÍ-ÚP-KRŇANY-28.08.2013.docx (23191)

Návrh zadání nového ÚP je rovněž k nahlédnutí na OÚ Krňany v úřední dny tj. Po a St. 8 - 17hod.

.

Územní plán obce Krňany

Obec Krňany vyhlašuje ve smyslu § 12 odst. 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a vyzývá k podání nabídky na  službu s názvem:

 

Veřejná zakázka - “Zhotovení územního plánu obce  Krňany“

 

Přiložená dokumentace ke stažení ZDE „ Výzva"
 „Zadání územního plánu Krňany“ - ZADÁNÍ-KRŇANY-07.11.2013-PO-PROJEDNÁNÍ-DLE-§-47-SZ.docx (82759)