Místní poplatky

Všichni majitelé objektů jsou povinni platit dle zákona daňového řádu č. 280/2009 Obecnímu úřadu poplatky za odvoz odpadu a poplatek ze psů.
 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Poplatek za svoz odpadu hradí:
Rekreační objekty - výše poplatku činí 800,-Kč ročně.
Trvale hlášený obyvatel - výše poplatku činí 800,- Kč ročně na obyvatele. Výše platby pro majitele nemovitostí určených k travlému pobytu je rovna počtu členů domácnosti násobenému poplatkem na obyvatele. Proti platbě obdržíte známku na popelnici. Pokud má domácnost šest a více členů, má nárok na dvě popelnice.

Popelnice jsou vyváženy každý pátek v ranních hodinách.
Kontejnery jsou vyváženy jednou za 14 dnů v období mezi říjnem a březnem a jednou týdně v dubnu - září.

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Kontejnery jsou určeny pro svoz odpadu produkovaného POUZE obyvateli rekreačních objektů. Nejsou určeny pro svoz nebezpečného odpadu a odpadu rostlinného původu.


Platbu lze provést osobně při návštěvě Obecního úřadu v Krňanech v  úředních hodinách. Platbu lze též provést bankovním převodem na účet číslo 10423111, banka 0100, konstantní symbol 0308, jako variabilní symbol uveďte:

1) pro objekty s ev.č. v k.ú. Krňany: 10 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 10123, kde 123 je č.ev. objektu)
2) pro objekty s ev.č. v k.ú. Teletín:  20 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 20456, kde 456 je č.ev. objektu)
3) pro objekty s ev.č. v k.ú. Třebsín: 30 + číslo evidenční rekreačního objektu (např. 30789, kde 789 je č.ev. objektu)
1) pro objekty s p.č. v k.ú. Krňany: 1 + číslo popisného objektu (např. 1123, kde 123 je č.p. objektu)
2) pro objekty s p.č. v k.ú. Teletín:  2 + číslo popisného objektu (např. 2456, kde 456 je č.p. objektu)
3) pro objekty s p.č. v k.ú. Třebsín: 3 + číslo popisného objektu (např. 3789, kde 789 je č.p. objektu)
Datum splatnosti poplatku je 31.3. kalenářního roku !!!

 

Poplatek za psa

- staršího tří měsíců na 1 kalendářní rok - 100,- Kč/ 1pes
- za druhého a dalšího psa - 100,- Kč
- psí známka 25,- Kč
Datum splatnosti poplatku je 31.3. kalenářního roku !!!