Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, požární řád obce Krňany

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místní poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/2010, o místní poplatku z ubytovací kapacity

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

 

Obecně závazná vyhláška č. 6/2010, o místní poplatku za užívání veřejného prostranství

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku ze vstupného

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Krňany