Obecní úřad

Informace podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím
Úplný oficiální název povinného subjektu:

Obec Krňany

Důvod a způsob založení:

Princip činnosti na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

Organizační struktura:

7 členné zastupitelstvo

pro volební období 2022 - 2026, viz. menu: složení zastupitelstva
pracovníci obecního úřadu
účetní: Petra Kubásková
knihovnice Krňany: 
knihovnice Třebsín: Jana Märzová 
Kontaktní údaje:

OÚ Krňany

Krňany 3

257 44 Netvořice

tel. 242 413 681, fax. 222 351 080
e-mail: info@krnany.cz
          finance@krnany.cz
Bankovní spojení:

KB Benešov, č.ú. 0-10423111/0100

Identifikační číslo organizace:

00232041

Daňové identifikační číslo:

nemá

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu, zveřejnění výkazů za uplynulý rok:
Místo a způsob, jak získat příslušné informace: Obecní úřad Krňany, úřední hodiny viz.:

menu, kontakty (úřední hodiny)

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí: Obecní úřad Krňany, úřední hodiny viz.:

menu, kontakty (úřední hodiny)

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech: Obecní úřad Krňany, úřední hodiny viz.:

menu, kontakty (úřední hodiny)

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat: Obecní úřad Krňany, úřední hodiny viz.:

menu, kontakty (úřední hodiny)

Popisy postupů návody pro řešení životních situací a Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje: Obecní úřad Krňany, úřední hodiny viz.:

menu, obecní úřad, vyhlášky

Sazebník úhrad za poskytování informací:

není vydán

Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu:

nejsou