Obec Krňany

+420 ​242 413 681

info@krnany.cz

Hospodaření obce Krňany

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2022

Rok Dokument
Datum zveřejnění
2022 Návrh závěrečného účtu 2022 24.5.2023
2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 24.5.2023
2022 Inventarizační zpráva k 31.12.2022 24.5.2023
2022 Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2022 24.5.2023
2022 Rozvaha k 31.12.2022 24.5.2023
2022 Výsledovka k 31.12.2022 24.5.2023
2022 Příloha k 31.12.2022 24.5.2023