Obec Krňany

 ​ +420 ​242 413 681

      info@krnany.cz

Místní poplatky

Všichni majitelé objektů jsou povinni platit dle zákona daňového řádu č. 280/2009 Obecnímu úřadu poplatky za odvoz odpadu a poplatek ze psů.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Vážení občané, rekreanti, vlastníci nemovitých věcí,

Upozorňujeme tímto, že od 1.1.2023 dochází k úpravě výše poplatků za odkládání komunálního odpadu. Stávající systém svozu bude ukončen 28.2.2023!

   Obec Krňany nově zavádí dva objemy sběrných nádob a to 80 litrů a 120 litrů. Alternativně pak typizované plastové pytle stejných objemů, tedy 80 litrů a 120 litrů označených logem svozové firmy (TS Benešov). Pro uvedené objemy je stanoven týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus vývozu.

Ceny jsou stanoveny následovně (viz. tabulka).

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2023

Poplatek za psa

Datum splatnosti poplatku je 31.3. kalenářního roku !!!

Přihlášení psa do evidence