Obec Krňany

 ​ +420 ​242 413 681

      info@krnany.cz

Odpadové hospodaření obce Krňany

Sběrné místo Krňany a provozní řád

Provozní doba

Rozmístění kontejnerů/ klecí Obec Krňany 

BULLETIN ​ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - STRATEGIE

Přihlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci