O obci

 

Území obce Krňany je rozděleno na tři katastrální území o celkové rozloze 1225 ha. - Krňany, Třebsín a Teletín. Území obce se rozprostírá v malebném prostředí kopcovité krajiny poblíž soutoku dvou významných řek Vltavy a Sázavy. Tyto řeky již od pradávna formovaly místy až dramatický terénní reliéf s ostře zaříznutými skalnatými břehy. Pro své krajinářské hodnoty je území součástí přírodního parku Střed Čech.
Území obce je součástí okresu Benešov (do roku 1997 Praha - západ). V obci je základní občanská vybavenost zahrnující Obecní úřad, hasičské zbrojnice ve všech částech obce, restauraci v Krňanech a fotbalové hřiště v Krňanech, v jehož blízkosti je vybudováno dětského hřiště. V obci není v současné době rozvod vody, ani kanalizace. Studie proveditelnosti je v řešení. 
Toto mimořádně hodnotné přírodní prostředí je od První republiky hojně využíváno pro letní a víkendovou rekreaci převážně Pražanů. Mezi Smetanovou vyhlídkou a vyhlídkou Máj (obě na pravém břehu Vltavy) se nacházejí Svatojánské proudy. Zde po obou březích vznikaly první trampské osady. V současnosti je využití rekreačních lokalit na hranici únosnosti, a proto platí stavební uzávěra na rekreační objekty.

Celá oblast je turisticky velmi atraktivní. Ze Smetanovy vyhlídky, kde údajně jeden z našich nejvýznamnějších skladatelů komponoval cyklus šesti symfonických básní Má vlast, a vyhlídky Máj je překrásný pohled do vltavského kaňonu. Horolezeckým pojmem je cca 100m vysoká buližníková skála Mařenka tyčící se na pravém břehu Vltavy. Přístup k ní je zajištěn přes chatovou osadu Proudy. Turisticky významná je zejména část obce Třebsín, jenž je křižovatkou dvou turisticky atraktivních tras Posázavské stezky a oblasti Středního povltaví.
Chráněnou přírodní památkou geologického charakteru je Teletínský lom, který byl využíván při stavbě Slapské přehrady. Do území obce částečně zasahuje též přírodní rezervace Kobylí draha. Památkově chráněnými objekty jsou kapličky v Krňanech a Třebsíně včetně kapličky v Teletíně, kde je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého.
Mapa katastrálního území  k nahlédnutí zde: https://www.geosense.cz/geoportal/krnany/