ODPADY 2023

03.01.2023 10:06

 

Vážení občané, rekreanti, vlastníci nemovitých věcí, 

 

upozorňujeme tímto, že od 1.1.2023 dochází k úpravě výše poplatků za odkládání komunálního odpadu. Stávající systém svozu bude ukončen 28.2.2023!

 

Obec Krňany nově zavádí dva objemy sběrných nádob a to 80 litrů a 120 litrů. Alternativně pak typizované plastové pytle stejných objemů, tedy 80 litrů a 120 litrů označených logem svozové firmy (TS Benešov). Pro uvedené objemy je stanoven týdenní nebo čtrnáctidenní cyklus vývozu. Ceny jsou stanoveny následovně (viz. tabulka).

 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2023

 

ČETNOST SVOZU

TYDENNÍ SVOZ

ČTRNÁCTIDENNÍ SVOZ

VELIKOST NÁDOBY/PYTLE

     80 l

    120 l

    80 l

    120 l

PLATBA ZA OBJEKT

(byt, rodinný dům, stavba pro rekreaci)

 

2 496 Kč

 

3 744 Kč

 

1 248 Kč

 

1 872 Kč

 

Slevu ve výši 25 % mohou uplatnit plátci poplatku, kteří jsou starší 70 let, jsou trvale hlášeni na území obce KRŇANY a žijí samostatně (nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou). Pro tyto osoby pak platba za 80 l nádobu se 14denním svozem činí 936,- Kč.

 

Volbu četnosti svozu, objem a případnou výměnu nádoby je nutné nahlásit NEJPOZDĚJI do 15. ledna 2023 osobně na OÚ v Krňanech nebo prostřednictvím emailu, vyplněním přihlášky k místnímu poplatku, kterou najdete v příloze a na webových stránkách www.krnany.cz.

 

Přihláška k místnímu poplatku ke stažení ZDEPřihlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.pdf 

 

Výdej známek, typizovaných pytlů a případná výměna nádob proběhne v měsíci únoru.

 

Platby provádějte až po upřesnění objemu nádoby/pytle a četnosti svozu, nejdříve však 1.2.2023!

 

Splatnost poplatku je 28.2.2023!

 

Veškeré informace naleznete v buletinu, v tištěné podobě bude doručen do Vašich schránek.

 

Buletin ke stažení ZDEBULLETIN ODPADY.pdf 

 

Děkujeme!