Kondolence - rozloučení

13.07.2022 12:24

 

Vážení spoluobčané,

 

 

s velkou lítostí Vám oznamujeme, že nás opustil náš pan starosta Josef Hušbauer, manžel, 

tatínek, dědeček, pradědeček a především člověk s obrovským srdcem. 

 

Kdo jste ho znali, víte, že vše co dělal, dělal naplno a s nasazením.

 

Odešel člověk nesmírně pracovitý, vždy ochotný se pro druhé obětovat a na kterého bylo spolehnutí.

 

 

Jako starosta a dlouholetý člen TJ Krňany udělal pro obec Krňany mnoho a všichni na něj budeme vzpomínat.                                                    

 

 

S úctou 

 

 Kateřina Tichá, zaměstnanci a zastupitelé obce Krňany