Informace pro poplatníky - daň z nemovitých věcí

26.08.2021 07:08

Vážení občané,  

přikládáme " Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období rok 2022".