Obec Krňany

 ​ +420 ​242 413 681

   info@krnany.cz

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky obce Krňany

Název vyhlášky
Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za odkládání komunálního odpadu obce Krňany  1.1.2023
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Krňany 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška č. , o nočním klidu a provozování hlučných činností obce Krňany 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Krňany 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obce Krňany 1.1.2020
Příloha č. 1 k OZV č. 6-2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obce Krňany
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu obce Krňany 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů obce Krňany 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Krňany 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze vstupného obce Krňany 1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, školský obvod ZŠ
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu