Obec Krňany

   ​ +420 ​242 413 681

       info@krnany.cz

Vyhlášky a zákony

Místní vyhlášky obce Krňany

Název vyhlášky
Účinnost od - do 
1.1.2024
, 1.1.2024
Příloha k OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obce Krňany 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu  1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu obce Krňany 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů obce Krňany 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za odkládání komunálního odpadu obce Krňany  1.1.2023 - 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Krňany 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a provozování hlučných činností obce Krňany 1.1.2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství obce Krňany 1.1.2022 - 31.12.2022
Obecně závazná vyhláška č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obce Krňany 1.1.2020 - 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu obce Krňany 1.1.2020 - 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, o místním poplatku ze psů obce Krňany 1.1.2020 - 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů obce Krňany 1.1.2020 - 31.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze vstupného obce Krňany 1.1.2020 - 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, školský obvod ZŠ 24.11.2018
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, školský obvod MŠ 24.11.2018
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství obce Krňany
 
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného obce Krňany