Obec Krňany

   ​ +420 ​242 413 681

       info@krnany.cz

Územní plán

29.7.2020 Nový územní plán je vystaven na geoportále Středočeského kraje

1.01. TEXT ZÁKLADNÍ ÚDAJE A OBSAH ÚP_1 
1.02. TEXT VÝROK ÚP 
2.01. VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ_1 
2.02. HLAVNÍ VÝKRES_1
2.03. VÝKRES VPSO_1 
2.04. KONCEPCE VI - DOPRAVA_1 
2.05.1. KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ VODOU_1 
2.05.2. KONCEPCE VI - KANALIZACE_1
2.05.4. KONCEPCE VI - ZÁSOBOVÁNÍ EL. ENERGIÍ_1 
2.05.5. KONCEPCE VI - TELEKOMUNIKACE, SPOJE_1 
2.06. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, ÚSES_1 
3.01. TEXT ODŮVODNĚNÍ_1
4.01. KOORDINAČNÍ VÝKRES_1 
4.02. ŠIRŠÍ VZTAHY_1
4.03. VÝKRES ZÁBORŮ ZPF a PUPFL_1
5.01. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL TŘEBSÍN_1
5.02. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL KRŇANY_1 
5.03. VÝMĚRY ZÁBORŮ ZPF A PUPFL TELETÍN_1
6. VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O ZMĚNY ÚP K DATU 06 2015_1 
7. VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ § 50 SZ_1
8. VYHODNOCENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ § 53 SZ_1