Obec Krňany

   ​ +420 ​242 413 681

       info@krnany.cz

Studie proveditelnosti 

Studie ke stažení

12/2020 - Krňany - zásobení pitnou vodou - finální verze

06/2019 Technickoekonomická variantní studie proveditelnosti - Krňany - zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod