Obec Krňany

   ​ +420 ​242 413 681

       info@krnany.cz

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Výroční zpráva Obce Krňany za rok 2022

Formuláře

Občané

Přihlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - PDF
Přihlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - docx

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona 106a

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Žádost o povolení k připojení k místní komunikaci Žádost o povolení zvláštního uzívání místní komunikace

Žádost o přihlášení psa do evidence - PDF
Žádost o přihlášení psa do evidence - DOCX

Spolky

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krňany
Vyúčtování dotace obce Krňany