Obec Krňany

   ​ +420 ​242 413 681

       info@krnany.cz

Místní poplatky

Všichni majitelé objektů jsou povinni platit dle zákona daňového řádu č. 280/2009 Obecnímu úřadu poplatky za odvoz odpadu a poplatek ze psů.

Poplatek za svoz komunálního odpadu

Vážení občané, rekreanti, vlastníci nemovitých věcí,

Upozorňujeme tímto, že od 1.1.2024 dochází k úpravě výše poplatků za odkládání komunálního odpadu. 

Ceny jsou stanoveny následovně (viz. tabulka).

It's That Design Feeling

Poplatek za psa

Úhrada za psa

   1) platební portál - Poplatky za psa
   2) osobně na Obecním úřadě v úředních hodinách: Po + St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Datum splatnosti poplatku je 31.3. kalenářního roku !!!

Přihlášení psa do evidence